Om DAB

Om DAB

Digital Arena Barnehage (DAB) er møteplassen for presentasjon av idéer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid om digital teknologi i barnehagen. 

DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy kan støtte barnas lek og læring i alle fagområder. Med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) har barnehagen fått oppgaven med å skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn og der bruk av digitale verktøy inngår. Det er fagkunnskap som skal styre bruken av de digitale verktøyene, ikke type eller antall ”dingser” som måtte finnes i den enkelte barnehage.

Vi ønsker nye og tidligere deltakere velkommen til DAB 2020!

KOMPETANSEBEHOV

I vår digitaliserte verden er det helt sentralt at barnehagepersonalet har digital kompetanse, og kan skape meningsfulle læringssituasjoner teknologiske erfaringen. DAB bidrar til å fylle det digitale kompetansebehovet og bidra til at de som arbeider i barnehagen blir reflekterte brukere av digitale verktøy og internett.

MÅLGRUPPE

DAB henvender seg til alle ansatte i barnehagene, kommunale barnehageadministrasjoner, private barnehageeiere, IT-ansvarlige, fylkesmenn og andre representanter for myndighetene, ansatte i barnehagelærerutdanningene, barnehagelærerstudenter, og alle kunnskapsmiljøer som er opptatt av teknologi i barnehagen. DAB er også aktuell for AKS/SFO- ansatte og for lærere på 1. til 4. trinn

En vellykket digital implementering må forankres på eiernivå for at intensjonene i rammeplanen kan bli virkeliggjort. Når styrer og andre ansatte reiser sammen med barnehageforvaltning og IT-folk i egen kommune eller organisasjon, kan opplevelsene på DAB bli et fruktbart grunnlag for å utvikle den lokale digitale barnehagestrategien. DAB er en aktuell konferanse for kommuner og private barnehageeiere som planlegger innovasjonsarbeid knyttet til bruk av digitale verktøy i en pedagogisk sammenheng.

SAMARBEIDSPARTNERE

Det er tolvte gang vi inviterer til konferanse om digital praksis i barnehagen, og femte gang under navnet Digital Arena barnehage. I 2020 samarbeider Mekki Education med Fagforbundet, KS og kommunene Bodø, Drammen, Kristiansand, Molde, Oslo og Sandnes.